Úplné základy Tabuľka Výber obsahu Kopírovanie a presúvanie

Dobré vedieť

1

Transponované tabuľky odporúčame vkladať na iné miesto než to pôvodné. Počet riadkov a stĺpcov môže byť rôzny a na pôvodnej pozícii nemusí byť dostatok voľného priestoru. Nová tabuľka by sa tam nemusela zmestiť a prepísali by sme si časť obsahu v okolitých bunkách.

2

Formát buniek zmeníme aj cez kontextové menu. Vyberieme bunky a klikneme na ne pravým tlačidlom. Z ponuky vyberieme formátovanie buniek. Otvorí sa nám dialógové okno, v ktorom zmeníme napr. klasické číslo na menu. K číslu tak automaticky pribudne znak (alebo iný, ktorý si vyberieme). Viac o formátovaní nájdete v kapitole Formátovanie čísel.