Úplné základy Tabuľka Kniha

Dobré vedieť!

1

Väčšina funkcií funguje rovnako v rôznych tabuľkových procesoroch. Výpočet =SUM(A14;B5;C20) vráti v MS Excel rovnaký výsledok ako v OpenOffice či LibreOffice Calc. Pri niektorých pokročilejších funkciách však môžu nastať problémy s kompatibilitou.

2

Názvy buniek (napr. A200, Z124 a pod.) nemusíme písať do vstupného riadka ručne. Stačí na vybranú bunku kliknúť a vo vzorci sa objaví jej názov.

Vyskúšajte si to. Stiahnite si nasledovnú tabuľku výdavkov.

Kliknite do bunky C20 (s oranžovým pozadím) a začnite písať jednoduchý vzorec:

=C5+C11+C17

Hneď po zadaní symbolu = nepíšte “C5”, ale kliknite do tejto bunky myšou (jedenkrát ľavým tlačidlom). Vo vzorci pribudlo “C5”. Teraz stlačte kláves + a kliknite do bunky C11. Opäť vo vzorci pribudol odkaz na bunku. Takto pokračujte až po koniec vzorca a na konci stlačte Enter.

3

Bunky, ktoré použijeme vo vzorci, sú počas písania vzorca farebne ohraničené. Farby korešpondujú s farbami názvov vo vzorci. Toto farebné zvýraznenie po potvrdení príkazu (po stlačení Enter) zmizne. Keď však dva razy klikneme na niektorú bunku alebo klikneme do riadka so vzorcom, program nám farebne zvýrazní všetky bunky, ktorých sa vzorec týka.