Úplné základy Tabuľka Kniha

Dobré vedieť!

1

Názvy funkcií sú odvodené z anglických výrazov pre výpočty. Už spomínaná funkcia AVERAGE znamená v preklade “priemer, priemerný”. Funkcia COUNT (v preklade “počet”) nám povie, koľko čísel sa nachádza v danom rozsahu.

2

Otvorte si nový dokument a kliknite na ľubovoľnú bunku. Do vstupného riadka začnite písať vzorec pre funkciu SUM. Všimnite si, že počas písania sa vám objavuje nápoveda. Tá nám vypíše najskôr dokončenie názvu funkcie, napr. po zadaní =AVER ponúkne AVERAGE, AVERAGEA a AVERAGEIF. Len čo napíšeme prvú zátvorku, nápoveda sa zmení a ukáže nám, ako má vyzerať vzorec.

3

Viete, ako vo vzorci zapísať delenie? Ako symbol delenia sa používa lomka /. Dvojbodka sa používa pri zadávaní rozsahu buniek od-do.

Nesprávne:

=200:3

Správne:

=200/3

4

Symbol = na začiatku je veľmi dôležitý. Ak by sme naň zabudli, program nebude vedieť, že po ňom chceme výpočet. Zápis zobrazí ako obyčajný text.

vstupný riadok: =COUNT(A1:B100)
výsledok: 6
vstupný riadok: COUNT(A1:B100)
výsledok: COUNT(A1:B100)