Pre pokročilých Text Tabuľka Tlač

Dobré vedieť!

1

Na internete nájdete množstvo návodov, ako používať hromadnú korešpondenciu v konkrétnom programe. Pokiaľ si s niečím neviete rady, zadajte popis funkcie a názov programu do Google. Napr. word vložiť pole, word hromadná korešpondencia a pod.

Zopár návodov:


2

Stáva sa, že v práci máme k dispozícii iba anglickú verziu kancelárskych programov. Tu je malý slovníček výrazov, s ktorými sa stretnete v programoch a návodoch k nim:

hromadná korešpondencia - mailings, mail merge
zdroj údajov - data source
zoznam príjemcov - recipient list
vložiť zlučovacie pole - insert merge field
dokončiť a zlúčiť - finish and merge
tlačiť - print


3

V našich príkladoch sme mali vždy každý list/štítok na osobitnej strane. Hromadná korešpondencia funguje tak, že na každú novú stranu vloží program nový záznam z tabuľky. Niekedy však potrebujeme mať viacero menoviek na jednej strane, ktorú vytlačíme a nastriháme. Vtedy treba za každým poľom pridať značku "ďalší záznam". Program vloží prvé meno a značka za ním mu povie, že sa má v tabuľke posunúť na ďalší riadok.

Pozrite si, ako vyzeral vzor menoviek na Letnú školu esperanta 2014, ktorú naše občianske združenie organizuje každý rok. Na jednu stranu vyšli menovky pre 10 ľudí, preto bolo treba vložiť aj pole ďalší záznam. Inak by to dopadlo tak, že každý účastník by mal 10 menoviek so svojím menom. Ďalšie meno by sa nachádzalo až na novej strane.