Dobré vedieť!

1

V textových procesoroch môžete zmeniť aj predvolený priečinok, do ktorého sa ukladajú vytvorené dokumenty.

Návod pre Word: https://support.office.com/sk-sk/article/nastavenie-predvolen%C3%A9ho-pracovn%C3%A9ho-prie%C4%8Dinka-786200a7-f5f2-4d26-a3ae-b78c60dd5d3b