Úplné základy Text Formátovanie Kniha

Znak alebo odsek?

Dokážeme už zmeniť veľkosť, farbu písma, poznáme rôzne fonty. Všetky tieto vlastnosti (tzv. atribúty) sa týkajú jednotlivých znakov. Ak chceme, každý znak v rámci slova môže mať iný vzhľad. Teraz však budeme meniť vlastnosti celých odsekov (napr. vzdialenosti medzi riadkami či zarovnanie celého odseku na stred). Pri vlastnostiach odsekov nebude možné, aby malo každé slovo iné nastavenie. Zmena sa prejaví na odseku ako celku. Ak nastavíme, že chceme väčšie medzery medzi prvými tromi riadkami odseku, medzery sa zväčšia aj medzi jeho zvyšnými riadkami.

Vyskúšajte si to napr. na nasledovnom dokumente.

Zvýraznite ľubovoľné slovo v dokumente. Následne naň kliknite pravým tlačidlom. Objaví sa vám ponuka, v ktorej nájdete položky Znak… a Odsek… . Kliknite postupne na každú z nich a popozerajte si, aké možnosti formátovania sú pre znaky a aké pre celé odseky. Môžete ich ľubovoľne meniť. Nezabudnite, že zmeny sa prejavia až po uložení – po kliknutí na OK, Uložiť a pod. v danej ponuke.

K týmto nastaveniam sa dostanete vždy aj cez menu v hornej časti okna. Bývajú v časti Formát.