Pre pokročilých Text Formátovanie

Zalomenia

So zalomením strany sa stretávajú najmä študenti pri písaní záverečnej práce: práca takmer hotová, na poslednú chvíľu opravíte nejakú maličkosť a riadky sa poposúvajú. Galibu to narobí pri ďalších kapitolách, ktoré sa musia začínať vždy na novej strane a naraz zistíte, že všetko musíte poposúvať naspäť. Aby sme sa tomuto vyhli, používame zalomenie strany.

Skončíme kapitolu 1, text nám končí napr. v polovici strany, zvyšok strany je prázdny. Chceme začať kapitolu 2. Ale pozor: aby sme sa dostali na novú stranu, nepoužijeme Enter, čo by v skrytých znakoch vyzeralo takto:

Namiesto toho klikneme na koniec textu a dáme vložiť ručné zalomenie (zalomenie strany). Zvyšok strany ostane prázdny (dokonca aj bez skrytých znakov) a program nám dovolí pokračovať v písaní až na novej strane. Vtedy môžeme texty prvej kapitoly posúvať a meniť ako chceme, druhá kapitola nám vždy bude začínať na prvom riadku novej strany.

Stiahnuť ukážkový súbor (.odt)

Podobným spôsobom zalamujeme stĺpce a dokonca aj celé sekcie dokumentu.

Zalomenie stĺpca

V predchádzajúcej kapitole sme sa naučili robiť stĺpce. Nie vždy však stačí, keď sa text automaticky rozdelí do dvoch stĺpcov. Niekedy potrebujeme ovplyvniť, kedy sa má zalomiť text a pokračovať až v ďalšom stĺpci. Porovnajte tieto dva prípady:


Text v príkladoch je rozdelený na tri časti oddelené nadpismi. V oboch prípadoch sme nastavili rozloženie do troch stĺpcov. Červený text sa zalomil automaticky, podľa množstva textu. Nadpis nám vyšiel na posledný riadok stĺpca. V modrom texte sme použili ručné zalomenie stĺpca - označili sme miesto, na ktorom sa má text zalomiť a pokračovať až v ďalšom stĺpci. Rovnaké rozloženie by sme dosiahli aj pomocou tabuľky.

Ako to vyzerá pri zobrazení skrytých znakov?

Vidíme, že je označené miesto, kde sme vložili zalomenie.

Zalomenie vkladáme vždy tesne pred znak, ktorý sa má už nachádzať na novej strane/v novom stĺpci. Kurzor umiestnime pred tento znak a vložíme zalomenie. V našom prípade sme umiestnili kurzor na začiatok nadpisu Najnovšie články (pred N) a na začiatok nadpisu Kontakt (pred K).

Stiahnuť ukážkový súbor