Úplné základy Stolový počítač Kniha

Stolový počítač

Skladá sa z niekoľkých častí (väčšinou) navzájom pospájaných káblami. Skriňa, monitor a zvyčajne aj reproduktory bývajú navyše každé zvlášť zapojené do zásuvky. Najskôr pohľadajte, či na skrini a monitore svieti LED indikátor (malé svetielko).

Ak LED indikátor na skrini a monitore nesvieti:

  • Skontrolujte, či je komponent zapojený do zásuvky. Ak nie, zapojte ho.
  • Hľadajte tlačidlo so symbolom napájania M1 symbol napajanie.png či nápisom ON/OFF a stlačte ho.

Ak LED indikátor na skrini a monitore svieti/bliká, ale na obrazovke nič nevidíme:

  • Počítač je zrejme iba uspaný, nie úplne vypnutý, alebo je len zhasnutá obrazovka. Skúste pohýbať myšou po podložke. Ak sa ani po pár sekundách nič nedeje, stlačte niektorý kláves (napr. medzerník – dlhý kláves v strede dolu).

Myš a klávesnica bývajú buď pripojené káblom k skrini, alebo sú bezdrôtové – fungujú na batérie, a teda z nich nevedie žiadny kábel. Do skrine sa namiesto neho zapojí len malý prijímač. Opäť hľadáme tlačidlo M1 symbol napajanie.png, bezdrôtová myš máva tlačidlo na zapnutie/vypnutie zospodu.

Ak chcete počítač vypnúť, kliknite na ponuku Štart --> Vypnúť a vyberte možnosť Vypnúť. V systéme Linux aj v macOS nájdete možnosť Vypnúť v hlavnej ponuke. Počítač sa sám vypne (môže to chvíľu trvať). Potom skontrolujte, na ktorých komponentoch svietia LED indikátory a tlačidlom [ikonka] ich povypíname (šetríme energiou).

Keď hovoríme o tlačidle napájania, máme na mysli tlačidlo pre vypnutie/zapnutie, ktoré býva označené takto: