Úplné základy Notebook Kniha

Notebook

Postup je výrazne jednoduchší, pretože všetky komponenty máme v jednej „placke“.

  • Odklopte vrchnú časť. Niekedy je notebook len uspaný – a už len samotným odklopením sa rozsvieti obrazovka a my môžeme pokračovať v práci.
  • Ak sa nič nestalo, hľadajte LED indikátor. Môže byť zvrchu nad klávesnicou alebo napr. pod klávesnicou, na bočnej strane notebooku. Môže ísť aj o samotné tlačidlo vypnutia/zapnutia:

Ak indikátor nesvieti:

  • Hľadajte tlačidlo so symbolom napájania M1 symbol napajanie.png, príp. nápisom ON/OFF a stlačte ho.

Ak indikátor svieti, ale na obrazovke nič nevidno:

  • Notebook je zrejme zapnutý. Skúste pohýbať prstom po touchpade (malá ohraničená plocha pod klávesnicou, ktorá slúži namiesto myši) alebo stlačte jedno z tlačidiel v jeho spodnej časti.

Ak indikátor bliká:

  • Notebook je iba uspaný. Skúste stlačiť niektorý kláves (napr. medzerník – dlhý kláves dolu v strede). Ak sa nič nedeje, hľadajte tlačidlo so symbolom napájania M1 symbol napajanie.png, príp. nápisom ON/OFF a stlačte ho.

Ak nič nesvieti a zariadenie sa nedarí zapnúť, možno je notebook vybitý. Skúste pripojiť nabíjačku.

Ak chcete notebook vypnúť, postupujte rovnako ako pri stolovom počítači. Kliknite na ponuku Štart → Vypnúť a vyberte možnosť Vypnúť. V systéme Linux aj v macOS nájdete možnosť Vypnúť v hlavnej ponuke. Notebook sa sám vypne (môže to chvíľu trvať). Hotovo – netreba už robiť nič, ani stláčať žiadne tlačidlá.