Úplné základy Mobilný telefón Kniha

Smartfón

Smartfóny sa zvyknú zapínať aj vypínať jedným a tým istým tlačidlom, ktoré nájdeme na niektorej bočnej strane. Hľadajte symbol: M1 symbol napajanie.png Niekedy tlačidlá nie sú označené. Vtedy ide o to kratšie z nich. Dlhším tlačidlom sa zvyšuje a znižuje hlasitosť. Krátke tlačidlo stlačte a podržte ho stlačené (niekoľko sekúnd).

Ak sa vám smartfón nedarí zapnúť, možno je vybitý. Skúste pripojiť nabíjačku.