Úplné základy Stolový počítač Notebook Tablet Mobilný telefón Kniha

Dobré vedieť!

1

Niektoré monitory nemajú klasické tlačidlá na zapnutie, ale len dotykové plochy (napr. úplne vpravo zospodu). Monitor stačí zapojiť do elektrickej siete a prstom sa zospodu dotknúť monitora pod značkou: M1 symbol napajanie.png Rozsvieti sa LED indikátor.

2

Pozor! Skôr než počítač vypnete, nezabudnite si uložiť všetku prácu, o ktorú nechcete prísť. Vypnutím počítača sa ukončia všetky programy, ktoré ste používali. Všetky zmeny, ktoré ste urobili v súboroch, ale neuložili ste ich, budú stratené.

3

Niektoré zariadenia môžete vzájomne prepájať. Keď napr. potrebujete preniesť fotografie z mobilného telefónu do počítača, stačí ich spojiť káblom (samozrejme, obe zariadenia musia byť zapnuté). V počítači sa vám objaví zoznam všetkých súborov, ktoré sú uložené v mobilnom telefóne. Tie si skopírujete kam potrebujete.

4

Keď smartfón/tablet pripojíte k počítaču, nielenže môžete kopírovať súbory, ale zároveň sa zariadenie nabíja (aj keď pomalšie). Ak sa vám na cestách nečakane vybije smartfón a máte so sebou notebook, spojte ich káblom. Smartfón si zoberie energiu z batérie notebooku. Opäť platí, že notebook musí byť zapnutý.

5

Všimnite si, že niekedy máte v menu položku s názvom, za ktorým sú tri bodky. Napr.:

Vypnúť…
Odhlásiť používateľa…
Hľadať na tejto stránke…

Inokedy narazíte na položku s podobným, či dokonca rovnakým názvom, ale bez troch bodiek:

Vypnúť
Odhlásiť
Hľadať

Ak sa bojíte na niektorú kliknúť (nie ste si istí, čo sa stane), v prípade troch bodiek môžete byť bez obáv. Kliknutím sa žiadna akcia ešte nevykoná. Tri bodky znamenajú, že ešte pred tým sa vám otvorí okno, v ktorom môžete svoje požiadavky spresniť. Napr. po kliknutí na Vypnúť… sa počítač nevypne, ale zobrazia sa možnosti, či chcete počítač uspať, hibernovať alebo klasicky vypnúť. Tieto možnosti sú už bez troch bodiek, čiže po kliknutí na ne sa už vykoná akcia.