Úplné základy Kniha

Základné pojmy

Nie vždy je všetko preložené do slovenčiny. Pri prihlasovaní (do operačného systému alebo aj na webových stránkach) môžeme natrafiť na formulár v angličtine.

login, log in, príp. sign in - prihlásenie sa do účtu
log out, logoff alebo sign out - odhlásenie sa z účtu
user - používateľ
account - účet, konto
user name - používateľské meno
password - heslo

Po prihlásení má používateľ prístup k svojim dokumentom, takisto nastavenia (napr. téma, pozadie) ostanú tak, ako ich predtým nastavil. Iný používateľ môže mať iné - svoje vlastné nastavenia.

Na tom istom princípe funguje prihlasovanie na internete: na diskusných fórach, v zákazníckej zóne mobilných operátorov či v internetovom bankovníctve: “môj” obsah je pre ostatných používateľov nedostupný a taktiež ja nevidím obsah ostatných.