Úplné základy Bezpečnosť Kniha

Bezpečnosť

Na jednom zariadení (napr. notebooku) môže existovať viacero používateľských účtov. Každý člen rodiny môže mať svoj vlastný účet. Po prihlásení uvidí iba svoje dokumenty, na pozadí bude mať obrázok, ktorý si sám zvolil, bude v ňom mať nainštalovaný svoj obľúbený webový prehliadač atď.

Vytvorenie samostatných účtov umožňuje oddeliť obsah, ale ho aj chrániť pred cudzím prístupom. Mnohé inštitúcie a firmy majú na internete zákaznícke zóny, v ktorých si zákazník kontroluje, koľko minút pretelefonoval, aké lieky mu boli predpísané či koľko minul elektriny za minulé obdobie. Aby sa nikto cudzí nedostal k našim súkromným informáciám a nemohol komunikovať v našom mene (napr. vytvárať objednávky pod naším menom), je potrebné chrániť prístup do účtu heslom.

Základnou zásadou je neprezrádzať nikomu svoje prihlasovacie údaje, ani ich nepísať na miesto, kde by sa k nim mohli dostať iné osoby.

Úplne najhoršie je napísať prihlasovacie údaje na papierik, ktorý vložíme do puzdra k smartfónu. Dnes je zvykom prepojiť si smartfón so svojou e-mailovou schránkou, vďaka čomu sa o nových prijatých správach dozvieme ihneď. Zlodej telefónu by sa takto cez prihlasovacie údaje z papierika dostal do účtu, následne by zmenil heslo a zmenu potvrdil cez e-mail, ktorý mu systém automaticky zašle. Nešťastník tak príde nielen o telefón, ale aj o prístup k svojmu účtu.

Heslo je dnes najrozšírenejším spôsobom overovania identity používateľa, avšak nie jediným. Dnes sa čoraz častejšie stretneme s novými metódami ako:

  • odtlačok prsta
  • nakreslenie tvaru (spojenie bodov do obrazca)
  • hlasová biometria
  • biometria tváre