Úplné základy Kniha

Ikony pre súbory

V prípade súborov sú ikony rôznorodejšie. Je to preto, aby sme na prvý pohľad odlíšili, čo v priečinku je textový dokument, čo obrázok alebo video. Každý formát súboru máva priradenú určitú ikonu. Vďaka tomu vidíme na prvý pohľad, o aký súbor ide. Pri obrázkoch, naskenovaných dokumentoch a PDF dokumentoch sa namiesto všeobecnej ikony zobrazí náhľad:

Skúste spojiť tieto ikony so správnym formátom súboru: