Úplné základy Kniha

Ikony pre priečinky

Ako na prvý pohľad odlíšime súbor od priečinka? Všimnite si, ako vyzerajú rôzne ikony pre priečinky:

Nech sú akeľkoľvek farby, vždy majú podobu obalu na spisy. Na niektorých sa nachádza aj obrázok vystihujúci, na čo je daný priečinok určený (hudbu, videá...).

Neznamená to, že do priečinka s obrázkom noty nesmieme ukladať nič okrem pesničiek. Označenie slúži len na sprehľadnenie, pretože väčšinou si časom každý používateľ vytvorí veľké množstvo priečinkov, v ktorých sa potom pomalšie orientuje.

Okrem klasických priečinkov nájdeme niekedy na ploche aj ikony Počítač/Tento počítač a Kôš.

Ako už napovedá ich názov, prvou ikonou otvoríme prehľad všetkého, čo je v zariadení uložené. Uvidíme zoznam všetkých pamäťových zariadení: pevné disky, pripojený USB kľúč, CD/DVD (ak je k dispozícii). Ak sme k zariadeniu pripojili smartfón, uvidíme aj ten. Na týchto pamäťových zariadeniach sú uložené všetky dáta.

V Koši nájdeme všetko, čo sme doň predtým “zahodili”. Pri vymazaní dát máme dve možnosti:

  1. zahodiť ich do koša, kde ich neskôr nájdeme a v prípade potreby vrátime naspäť na pôvodné miesto (t. j. obnovíme ich)
  2. trvalo ich vymazať, t. j. o vymazaný súbor prídeme, čo sa nedá vrátiť naspäť

Ak pracujeme na cudzom počítači, je dobré si najskôr na nejakom nepotrebnom súbore overiť, ako tu funguje vymazávanie. Niekto môže mať systém nastavený tak, že stlačením klávesu DEL (delete) dáta nezahodíme do koša, ale natrvalo ich odstránime.

Tento smetný kôš nie je bezodný, má vyhradené určité miesto na disku. Ak je plný, systém nás na to upozorní a ponúkne možnosť vysypať kôš.

Niekedy dokonca spoznáme plný kôš už podľa jeho ikony. Porovnajte prázdny a plný kôš: