Pre pokročilých

Virtuálne plochy

Milan dnes pracuje z domu. Na notebooku má otvorený Word a Excel a pracuje na niekoľkých dokumentoch. Popritom počúva hudbu, ktorú má uloženú v počítači. Zrazu mu na smartfón príde e-mail od kolegu, či mu môže Milan poslať 3 dokumenty zo včerajška. Milan si teda otvorí prehliadač súborov, vyhľadá súbory a napadne ho, že ich musí ešte podpísať, naskenovať a až skeny poslať kolegovi. Otvorí si teda všetky tri PDF súbory a dá ich vytlačiť. Podpíše ich a otvorí si skenovanie. Kým sa skenuje prvá stránka, spomenie si, že chceli s Martou roztriediť fotografie z dovolenky a zopár najlepších dať vyvolať. Už ich má uložené v počítači, ale stále na ne zabúda. Preto si otvorí ďalšie okno, v ktorom sa prekliká až k fotografiám. Okno nechá minimalizované, aby na to opäť nezabudol. Medzičasom dokončil skenovanie, otvoril si webový prehliadač a ide súbory odoslať kolegovi. Vtom mu dohrala hudba. Keď išiel do hudobného prehrávača pridať ďalšie pesničky, jeho obrazovka vyzerala asi takto:

My už ale vieme, že existujú virtuálne plochy. Namiesto jednej pracovnej plochy ich máme k dispozícii viacero, napr. štyri. Prepíname sa medzi nimi klikaním myšou alebo stlačením určitých klávesov (tzv. klávesovou skratkou). Na paneli vyzerá tlačidlo na prepínanie napríklad takto:

Prechádzaním jednotlivých plôch môžeme hneď vybrať konkrétne okno.

Prechod z jednej plochy na druhú môže vyzerať naozaj pôsobivo.

[video animácie kocky]

Na každej z týchto plôch môžeme mať otvorené iné okná. Milan ich mohol využiť takto:

  • 1. plocha: Word a Excel
  • 2. plocha: webový prehliadač a dokumenty, ktoré mal poslať kolegovi (tlač, skenovanie)
  • 3. plocha: fotografie z dovolenky
  • 4. plocha: hudba

Všimnite si označenie okien na hlavnom paneli - tie programy, ktoré sú na danej ploche otvorené, Windows označí na paneli modrým prúžkom. Pod jednou ikonou programu sa môže skrývať viacero okien (napr. dva dokumenty otvorené v programe Word). Keď na program ukážete kurzorom myši, zobrazia sa miniatúry všetkých jeho momentálne otvorených okien. V inom operačnom systéme môže byť toto nastavenie odlišné.