Úplné základy Kniha

Čo sa nachádza na pracovnej ploche

Na okrajoch obrazovky sa nachádzajú panely - štandardne, napr. vo Windows je hlavný panel umiestnený dolu. V iných systémoch sa môže nachádzať naopak úplne hore. Hneď vľavo sa na ňom nachádza tlačidlo na rozbalenie hlavnej ponuky. Tlačidlo máva podobu loga príslušného operačného systému.

Panelov môže byť na pracovnej ploche viacero. Môžu sa nachádzať aj vo vrchnej časti obrazovky, príp. po bokoch. Moderné OS umožňujú, aby si každý používateľ sám nastavil, koľko panelov na ploche chce a kde sa majú nachádzať.

To, čo sa má zobrazovať na pozadí (tzv. tapetu), si takisto zvolí používateľ sám. Buď si vyberie niektorú z tapiet, ktoré OS ponúka, alebo si vyberie vlastnú fotografiu/obrázok. Množstvo ich je k dispozícii na internete. Tapeta by nemala “kričať” a odpútavať pozornosť od súborov a priečinkov na ploche. Mal by byť zachovaný dobrý kontrast medzi farbou pozadia a farbou ikon na ploche. Porovnajte sami, na ktorej tapete lepšie vidíte ikony:

Najväčšiu časť plochy zvyknú zaberať ikony. Sú to malé piktogramy, ktoré reprezentujú programy nainštalované v počítači, súbory a priečinky. Keď na niektorú ikonu klikneme dva razy ľavým tlačidlom, spustí sa program alebo sa otvorí súbor alebo priečinok. Ak na ňu klikneme raz pravým tlačidlom, zobrazí sa kontextové menu s rôznymi voľbami (otvoriť, vymazať, presunúť...).

Z predchádzajúcich kapitol už vieme, že podobu ikon a ostatných prvkov môžeme meniť. Ak sa nám teda súčasná téma vzhľadu nepáči, vyberieme si inú. Ak systém neponúka žiadnu, ktorá by nám vyhovovala, pohľadáme témy vzhľadu na internete.