Pre pokročilých Zamestnanie Kniha

Viac operačných systémov v jednom počítači

Dnes je vo väčšine počítačov predinštalovaný Windows alebo macOS. Znamená to, že na takomto zariadení nemôžeme vyskúšať iný OS? Vôbec nie. Na jednom počítači/notebooku môže pokojne bežať viacero operačných systémov. Pri zapnutí počítača dostaneme na výber, v ktorom chceme momentálne pracovať.

Dobre si prezrite túto snímku obrazovky. Prečítajte si aj anglický text v spodnej časti. Šípkami hore/dolu vyberieme, ktorý systém chceme spustiť, a stlačíme ENTER.

V našom prípade počítač čaká, kým sa rozhodneme, ktorý OS chceme spustiť. Niekedy sa však objaví odpočítavanie (niekoľko sekúnd). Ak do tej doby nestlačíme šípku hore/dolu, spustí sa automaticky ten systém, ktorý je na prvom mieste. Tu je na prvom mieste linuxová distribúcia Ubuntu. To znamená, že ak šípkami nevyberieme nejaký iný, spustí sa Ubuntu. V tomto menu nájdeme aj test operačnej pamäte (memtest), ktorý využijeme, keď sa objavia technické problémy. Poslednou položkou je Windows. V tomto počítači sú teda dva operačné systémy: Ubuntu a Windows.

Poradie položiek v tomto menu môžeme zmeniť (konkrétne návody nájdete na internete). Taktiež môžeme nastaviť, ktoré položky sa v ňom majú zobrazovať a ktoré nie, aby nás zbytočne nemýlili.