Úplné základy Kniha

Operačný systém

Už dokážeme určiť, aký typ zariadenia máme pred sebou, dokážeme ho zapnúť a nabíjaním udržať v prevádzke. Teraz nás bude zaujímať, čo sa udeje po zapnutí.