Úplné základy Programy a aplikácie Kniha

Čo je to softvér a hardvér

Starý vtip hovorí, že hardvér je to, do čoho si môžeme kopnúť vždy, keď nám zlyhá softvér. Hardvér je teda technické vybavenie počítača - všetky fyzické, hmotné komponenty a doplnky, napr. základná doska, grafická karta, pevný disk, klávesnica či monitor.

Naproti tomu softvér označuje programy, ktoré bežia na zariadení. Patria doň napr. webové prehliadače (Firefox, Google Chrome, Internet Explorer...), všetky kancelárske balíky (napr. MS Office, LibreOffice...), textové editory, grafické editory, kalkulačky, programy na prehrávanie alebo tvorbu videí, počítačové hry a množstvo iných.

softvér - z angl. software, skratka SW
hardvér - z angl. hardware, skratka HW

Softvér rozdeľujeme na dve hlavné skupiny:

  • systémový softvér - umožňuje používanie počítača (BIOS, operačný systém...)
  • aplikačný softvér - všetky vyššie spomínané programy, ktoré my používatelia priamo využívame na nejakú činnosť (na písanie textu, tvorbu tabuliek a grafov, prezeranie obrázkov či videí, na prehliadanie webových stránok a pod.).

Po zapnutí počítača sa ako prvý spúšťa BIOS (Basic Input-Output System). Ten inicializuje hardvérové zariadenia, ktoré sú pripojené k počítaču, a spustí operačný systém. Ďalej je už počítač riadený operačným systémom (napr. Windows, Linux Mint a pod.).

Bežný používateľ nepríde do kontaktu s BIOSom. Meniť jeho nastavenia je na vlastné riziko a ak nevieme presne, čo robíme, môžeme počítač ľahko znefunkčniť.