Pre pokročilých Microsoft Windows Linux MacOS

Čo je to príkazový riadok?

Pokiaľ ide o výber operačného systému, často v argumentoch natrafíte na pojem príkazový riadok. Čo sa tým myslí? Ukážeme si to na jednoduchom príklade.

V počítači máme súbor ahoj.txt a v ňom napr. vetu „idem zistiť, čo to je príkazový riadok“. Tento súbor chceme skopírovať. Vo výsledku sa teda v danom priečinku budú nachádzať dva súbory s rovnakým obsahom. Samozrejme, dva súbory v tom istom priečinku nemôžu mať rovnaký názov, preto sa kópia bude volať ahoj2.txt.

Súbor skopírujeme zopár kliknutiami: klikneme naň pravým tlačidlom, zvolíme Kopírovať, potom klikneme pravým tlačidlom do priečinka (kamkoľvek, kde je voľné miesto) a vyberieme možnosť Vložiť.

V priečinku sa objaví nový súbor, ktorý bude mať za pôvodným názvom označenie kópia. Môžeme ho premenovať na naše ahoj2. Po otvorení si overíme, že naozaj obsahuje tú istú vetu ako pôvodný súbor.

Takto sme skopírovali súbor cez grafické rozhranie – všetko sme „naklikali“.

GUI (angl. Graphical User Interface) – grafické používateľské rozhranie, v ktorom komunikujeme s počítačom pomocou interaktívnych obrazových prvkov (napr. klikneme myšou na ikonu súboru).

Inou možnosťou je prikázať počítaču, aby súbor skopíroval, cez príkazový riadok. Je to rozhranie, v ktorom komunikujeme s počítačom nie klikaním myšou, ale písaním textových príkazov. Pre pokročilých používateľov je tento spôsob práce bežný (a často obľúbenejší ako ten klasický).

Príkazový riadok nájdeme cez hlavnú ponuku a je dobré zapamätať si aj klávesovú skratku na jeho otvorenie.

Otvorí sa okno, ktoré zvykne mať tmavé pozadie, farba písma je naopak biela. V tomto okne napíšeme:

cp ahoj.txt ahoj2.txt

Stlačíme Enter, čím príkaz odošleme. Hotovo. Práve sme napísali svoj prvý príkaz. Počítaču sme týmto povedali: „Skopíruj súbor ahoj.txt a kópiu pomenuj ahoj2.txt.“

V okne s príkazovým riadkom to vyzerá, akoby sa nič nestalo, iba sa nám objavil nový riadok pre ďalší príkaz. Zato v našom priečinku pribudol súbor ahoj2.txt s rovnakým obsahom ako pôvodný ahoj.txt.

  • cp – príkaz pre kopírovanie, z angl. copy
  • ahoj.txt – názov súboru, ktorý chceme skopírovať
  • ahoj2.txt – zvolíme si, ako sa má nazývať kópia súboru, pretože v tom istom priečinku musí mať každý súbor jedinečný názov

Takto sa postupuje v príkazovom riadku pre Linux a macOS. V príkazovom riadku Windows použijeme príkaz copy:

copy ahoj.txt ahoj2.txt

Vidíme, že príkazy v jednotlivých operačných systémoch sa môžu líšiť. Najistejšie je vyhľadať si na internete návod ku konkrétnemu OS.

CLI – Command Line Interface – príkazový riadok. Stretneme sa aj s názvami cmd, konzola alebo terminál. Je to rozhranie, v ktorom komunikujeme s počítačom tak, že mu zadávame textové príkazy. Namiesto kliknutia na ikonu súboru (v GUI) napíšeme do terminálu jeho názov spolu s príkazom, čo má počítač s týmto súborom urobiť.