Úplné základy

Aktívne okno

Počítač musí vedieť, s ktorým oknom chceme momentálne pracovať. Keď máme otvorených viac okien a začneme písať text, text sa bude objavovať v tom okne, v ktorom sme pracovali naposledy. Hovoríme, že toto okno je aktívne. Aktívne môže byť vždy len jedno okno. Ak chceme pracovať v inom okne, stačí doň kliknúť myšou (alebo ho vyhľadať na paneli a kliknúť naň tam). Okno sa prenesie do popredia a vždy sa určitým spôsobom zvýrazní v porovnaní s ostatnými oknami. Záhlavie ostatných okien býva bledšie v porovnaní s aktívnym oknom. Aj na paneli, kde vidíme štítky práve otvorených okien, je jedno z nich zvýraznené.

Skúste určiť, ktoré okno je aktívne na nasledovných snímkach obrazovky. Všímajte si záhlavie okien a tiež štítky okien na hlavnom paneli.

Často sa stáva, že sa používateľ vráti k rozpísanému e-mailu po práci v inom programe. Začne stláčať klávesy, ale text sa mu v e-maile neobjavuje. Nevšimol si, že aktívne ostalo stále predchádzajúce okno s dokumentom Word a text sa mu objavuje v ňom. Niekedy sa nezobrazí text nikde, pretože je aktívne okno s programom, ktorý neumožňuje písať text (napr. prehrávané video, pdf dokument...).