Úplné základy Kniha

Základné prvky

Hoci môže v každom okne bežať iný program, základné prvky okien sú všade rovnaké.

Veľkosť okna môžeme meniť podľa potreby. Keď ukážeme kurzorom myši na okraj okna, kurzor sa zmení. Podržíme stlačené ľavé tlačidlo myši a ťahaním upravíme veľkosť okna.

Ak nám okno zavadzia, môžeme ho presunúť na iné miesto na ploche tak, že ťaháme za vrchnú časť okna (záhlavie). Ak v tejto časti klikneme pravým tlačidlom myši, objaví sa možnosť presunúť ho na inú pracovnú plochu (ak máme zapnuté virtuálne plochy).