Mobilný telefón Pre pokročilých Grafika Ukladanie súborov Fotografia

Cvičenia

1

Otvorte si galériu fotografií vo vašom smartfóne. Ťuknite na ľubovoľnú fotografiu a hľadajte možnosti úpravy (väčšinou ikona ceruzky). Jednou z úprav, ktoré bývajú k dispozícii, je práve orezanie. Ťahaním prsta po displeji upravte oblasť, ktorú chcete ponechať. Nezabudnite úpravy uložiť. Overte si v galérii, že sa vám medzi fotografiami objavila aj nová, orezaná. Mala by sa nachádzať vedľa tej pôvodnej, ktorú ste upravovali.

2

Stiahnite si do počítača nasledovnú fotografiu (zdroj: Wikimedia Commons). Otvorte ju v grafickom programe a orežte ju tak, aby na výreze ostala tvár iba jedného človeka. Túto orezanú fotografiu uložte vo formáte .jpg (pod názvom orezanie.jpg).

3

Otvorte si opäť pôvodnú fotografiu v grafickom programe. Táto fotografia má pomer strán 4:3. Orežte ju tak, aby mala pomer strán 3:2. Pomôžte si kalkulačkou. Šírku fotografie (býva uvedená v pixeloch) vynásobte číslom 2 a vydeľte číslom 3. Dostanete výšku, na ktorú treba obrázok orezať.