Nahrávanie na internet Bezpečnosť

Dobré vedieť!

1

Nezabudnite, že zverejňovať smiete iba taký obsah, ktorého ste autorom alebo na ktorého zverejnenie máte povolenie od autora. Platí to nielen pre obrázky/fotografie, ale pre akýkoľvek obsah, aj texty pesničiek. Pri danom obsahu by sa mala nachádzať informácia, akou licenciou je chránený. Znak © (copyright) označuje obsah chránený autorským právom, ktorý nemáme právo ďalej šíriť. Licencie Creative Commons majú pravidlá menej prísne. Výraz public domain označuje obsah, na ktorý sa už nevzťahujú autorské práva.

A ak nie je uvedená žiadna informácia? Takýto obsah zákon automaticky považuje za chránený autorským právom ©.