Úplné základy Tabuľka Text Kresba Graf Kopírovanie a presúvanie

Dobré vedieť

1

Objekt OLE je užitočný nielen pri tabuľkách. Vieme, že kancelárske balíky obsahujú tiež programy na tvorbu prezentácií, kresby či matematické vzorce. Kresbu vytvoríme v grafickom programe a následne ju vložíme ako objekt OLE do textového dokumentu. Rovnako môžeme postupovať pri grafoch, ktoré vytvoríme v tabuľkovom procesore a skopírujeme do textového dokumentu (napr. záverečnej práce).

Taktiež môžeme vytvoriť objekt OLE (kresbu) priamo v textovom dokumente, bez spúšťania ďalšieho programu. Vzhľad textového procesora sa počas kreslenia zmení - akoby sme spustili program na kreslenie a pracovali v ňom. Po dokončení sa prostredie zmení naspäť na textový procesor, v ktorom pribudla nová kresba.

Takto možno vkladať do textu aj videá a zvukové nahrávky.

2

Spojenie pri odkaze DDE funguje iba jednosmerne. To znamená, že ak zmeníme pôvodný zdroj, zmení sa kópia (odkaz). Ale ak zmeníme odkaz, zdroj ostane v pôvodnom stave. Týmto smerom prepojenie nefunguje.