Úplné základy Tabuľka Kniha

Dobré vedieť!

1

Možno ste si v programe Calc všimli, že v Sprievodcovi funkciou sa nachádzajú dve políčka s výsledkom. V hornej časti okna sa ukazuje výsledok tej funkcie, ktorú aktuálne vkladáme, v dolnej časti okna sa zobrazuje výsledok celého vzorca, ktorý môže obsahovať viacero funkcií.