Úplné základy Tlač Formáty súborov PDF Klávesy a klávesové skratky Kniha

Dobré vedieť!

1

Prezrite si ponuku Tlač vo svojom programe. V zozname tlačiarní sa nachádza aj možnosť Tlač do súboru.... Vtedy sa výstup neodošle na tlačiareň, ale vytvorí sa súbor (napr. .pdf), ktorý bude vyzerať presne tak, ako keby sme dokument vytlačili.


2

S tlačou sa nestretneme iba pri textových dokumentoch, ale vo všetkých kancelárskych programoch a tiež vo webovom prehliadači. Vytlačiť môžeme aj obrázky a fotografie, ktoré máme uložené v počítači. Do tlačiarne vložíme buď obyčajný kancelársky papier, alebo si kúpime fotopapier.


3

Pre mnohé funkcie existujú klávesové skratky, vďaka ktorým nemusíme funkciu hľadať v menu či na paneloch nástrojov. Pre tlač sa použía klávesová skratka CTRL (príp. Command) + P (z angl. print).