Pre pokročilých Zamestnanie Internet

Dobré vedieť!

1

Programy ponúkajú aj ďalšie možnosti, napr.:

  • prechádzať zoznam jednotlivých úprav
  • prijať alebo naopak odmietnuť zmeny
  • porovnať dva dokumenty


2

V prostredí Google Drive môžeme upravovať dokumenty priamo online. V reálnom čase môže na jednom dokumente pracovať viacero ľudí súčasne. Tu sa zmeny zaznamenávajú automaticky, netreba funkciu sledovania zmien zapínať. V menu sa nachádza voľba História revízií, v ktorej vidíme, kto aké úpravy v dokumente urobil. Ak sa stane, že niekto omylom zmaže časť dokumentu, v histórii revízií zmazaný text vyhľadáme a skopírujeme. Prípadne sa môžeme vrátiť k staršej verzii dokumentu (obnoviť staršiu verziu).