Úplné základy Programy a aplikácie Text Microsoft Windows Linux MacOS Android Kniha

Programy na úpravu textu

Jednoduchý textový editor býva už nainštalovaný v operačnom systéme. Vo Windows je to Poznámkový blok. Ako už názov napovedá, nie je určený na písanie zložitých dokumentov. Hodí sa skôr na stručné poznámky. Z toho vychádza aj ikona programu – obrázok poznámkového bloku s ceruzkou. V iných operačných systémoch nájdeme obdobný program s podobnou ikonou. Býva zaradený v ponuke Príslušenstvo.

Umožňuje písať iba obyčajný text – čiernobiely, bez možnosti zmeniť u časti textu farbu, veľkosť či typ písma. Hovoríme mu aj neformátovaný text. Nedajú sa vkladať žiadne obrázky ani tabuľky. Jednoduchú tabuľku v prípade potreby urobíme pomocou tabulátora (klávesu TAB).

Dokumenty majú príponu .txt.

Textový editor – umožňuje vytvárať iba neformátovaný text. Nedá sa meniť farba, veľkosť písma, ani vkladať obrázky či grafy.

V zložitejších textových editoroch (tzv. textových procesoroch) je k dispozícii oveľa viac funkcií: meniť farbu a veľkosť písma, vkladať obrázky a grafy, rozdeliť text do stĺpcov, zarovnávať text do stredu, vytvárať zložité tabuľky so vzorcami, číslovať strany a dokonca aj vytvárať webové stránky. Tieto programy umožňujú vytvárať formátovaný text (meniť farbu, typ a veľkosť písma…).

Textový procesor – dokáže vytvárať formátovaný text. Môžeme si zvoliť farbu písma, zväčšiť nadpisy a zarovnať ich na stred riadka, vybrať ozdobnejší font písma a pod. Do dokumentu sa dajú vkladať obrázky, grafy, tabuľky.

Najznámejším textovým procesorom je Microsoft Word. Nebýva nainštalovaný v systéme už pri kúpe zariadenia, ako je to v prípade Poznámkového bloku. Možno si ho doinštalovať neskôr za poplatok. K dispozícii je verzia pre Windows a macOS. Textové dokumenty vytvorené v programe Word majú prípony .doc a docx.

Zdarma na stiahnutie je WPS Office. Pokročilejšie funkcie (napr. editovanie PDF) sú za poplatok. Celý kancelársky balík je k dispozícii pre všetky platformy – Windows, macOS, Linux aj pre mobilné telefóny s Androidom alebo iOS.

V operačnom systéme Linux sa dnes najčastejšie používajú programy OpenOffice Writer a tiež LibreOffice Writer, ktorý z neho neskôr vznikol. Oba softvéry ponúkajú takmer rovnaké funkcie a pri oboch ide o slobodný softvér. Sú k dispozícii bezplatne pre všetky operačné systémy – to znamená, že nainštalovať si ich môžeme aj v operačnom systéme Windows. Textový dokument má príponu .odt a programy nemajú problém otvoriť aj formáty .doc a .docx.

Každý z týchto textových procesorov je súčasťou tzv. kancelárskeho balíka – súboru programov na kancelársku prácu (tvorbu tabuliek, prezentácií, písanie textu a pod.).

Microsoft Office (platený)

 • Microsoft Word, textový editor
 • Microsoft Excel, tabuľkový kalkulátor
 • Microsoft PowerPoint, tvorba prezentácií
 • Microsoft Outlook, poštový klient
 • Microsoft Access, databázový program
 • Microsoft FrontPage, program na tvorbu webových HTML stránok
 • a iné

Apache OpenOffice (zdarma)

 • Writer (textový procesor)
 • Calc (tabuľkový kalkulátor)
 • Draw (grafický editor)
 • Impress (program na prípravu prezentácií)
 • Base (tvorba databáz)
 • Math (editor matematických rovníc)
 • Vizuálny editor HTML
 • a iné

LibreOffice (zdarma)

 • Writer (textový procesor)
 • Calc (tabuľkový kalkulátor)
 • Draw (grafický editor)
 • Impress (program na prípravu prezentácií)
 • Base (tvorba databáz)
 • Math (editor matematických rovníc)

Všimnite si farbu ikon: programy na písanie textu majú vždy modrú farbu, tabuľkové procesory sú zelené, programy na tvorbu prezentácií majú zasa oranžové ikony. Takisto je už zo samotnej ikony zrejmé, o aký program ide.

V súčasnosti vládne trend presúvať všetky činnosti do online priestoru a používatelia sú nabádaní, aby svoje dáta ukladali na online úložiská, do cloudu (v preklade cloud znamená mračno). Tento model vývoja sa nazýva cloud computing. Výhodou je prístup ku všetkým službám cez webový prehliadač z akéhokoľvek zariadenia, nevýhodou je závislosť od internetového pripojenia. Ak vám vypadne internetové pripojenie, k svojim súborom sa nedostanete. Otázna je aj bezpečnosť našich dát uložených na serveroch pokojne i na druhom konci sveta. Vtedy ostáva len dúfať, že naše súkromné dáta (napr. obchodné tajomstvá, osobné údaje…) ostanú naozaj súkromné.

Upravovať dokumenty online môžeme napr. cez službu Google Drive. Dokumenty na tomto úložisku upravíme jednoducho cez webový prehliadač. Do počítača netreba inštalovať žiadny kancelársky balík. Výhodou je možnosť povoliť prístup k tomu istému súboru viacerým používateľom. Tí následne smú upravovať dokument v reálnom čase – jeden dokument súčasne upravuje viacero ľudí, zmeny vidia ostatní okamžite. Napríklad si otvoríte návrh zmluvy a pred očami sa vám objavujú údaje, ktoré do zmluvy práve vpisuje kolega vo vedľajšej kancelárii.

Úprava dokumentu cez Google Drive v počítači (cez webový prehliadač)

Úprava dokumentu cez Google Drive na mobilnom telefóne s Androidom (cez aplikáciu Dokumenty)