Úplné základy Ukladanie súborov PDF Formáty súborov Kniha

Dobré vedieť!

1

Prečo hovoríme o formáte .pdf práve v tejto kapitole? Export do .pdf je možné využiť ako istú formu zálohy rozpracovaného dokumentu. Hodí sa najmä pri dokumentoch bez zložitého formátovania, v ktorých je množstvo textu. Treba myslieť na to, že .pdf súbor nemožno upravovať, iba z neho skopírovať text, obrázky atď. Text sa však z .pdf skopíruje bez formátovania. Ak by sme chceli z .pdf dokumentu skopírovať obsah do DOC alebo ODT, museli by sme opäť dorobiť hrubé písmo, kurzívu, odrážkové zoznamy a pod., príp. by sme museli súbor skonvertovať.

2

.pdf súbory môžu obsahovať rôzne prvky: tlačidlá, odkazy, formulárové poli, zvuk či video. Môžu tiež obsahovať elektronický podpis. Najznámejším programom na prezeranie PDF dokumentov je Acrobat Reader DC.

3

Textové dokumenty (ale aj tabuľky a prezentácie) môžeme skonvertovať do formátu .pdf. Buď ich otvoríme v pôvodnom programe (napr. prezentáciu v MS Powerpoint) a exportujeme do .pdf súboru, alebo využijeme online službu. Známym online konvertorom je: https://online2pdf.com/

Táto online služba skonvertuje dokumenty do .pdf a naopak - z .pdf dokumentu urobí napr. .docx alebo .txt dokument, ktorý sa bude dať upravovať.

4

Niekotré PDF dokumenty obsahujú polia, do ktorých je možné vpisovať údaje. Takéto formuláre sa často používajú v štátnych inštitúciách. Z ich webovej stránky si stiahneme PDF formulár, doma na počítači ho vyplníme a vyplnený odošleme.