Typy internetového pripojenia

Pozrime sa na najbežnejšie spôsoby, akými sa dnes môžeme pripojiť na internet. Možno ich rozdeliť na:

  • drôtové – cez kábel, patrí sem ADSL/VDSL, káblová TV, optický internet
  • bezdrôtové – označované ako WiFi
  • mobilné – 2G, 3G, 4G, LTE

skopírované z netu, prerobiť:

Z histórie: Dial-up

V minulosti, v internetových začiatkoch sa pre pripojnie k internetu používala klasická pevná analógová telefónna linka. Takéto pripojenie sa nazývalo dial-up, pre pripojenie počítača bol potrebný modem, v čase používania internetu nebolo možné telefonovať (a naopak). Rýchlosť takéhoto pripojenia bola 56 kbit/s. Dnes sa už takmer nepoužíva, výnimkou môžu byť veľmi odľahlé oblasti, kde nie je dostupná iná (ani mobilná) možnosť pripojenia. Novšia technológia ISDN používala už digitálny modem, kedy bolo možné využívať rýchlosť 128 kbit/s. Výhodou však bola najmä skutočnosť, že pri pripojení na internet bolo možné aj telefonovať. Oba tieto spôsoby pripojenia nazývame aj "vytáčané", pripojenie k internetu bola vlastne istá forma telefonátu, teda platilo sa za čas pripojenia.

DSL

WiFi

Mobilný internet

LTE

Čo je to LTE? LTE je technológia, ktorá prináša vysokorýchlostný internet prostredníctvom bezdrôtových sietí. LTE internet funguje na rádiovej sieti, ktorá spĺňa požiadavky aj náročných zákazníkov. Služba LTE využíva modernú technológiu bezdrôtovej LTE siete, ktorá umožňuje vysokorýchlostné internetové pripojenie. SWAN najrýchlejšie rozširuje svoju LTE sieť spomedzi všetkých telekomunikačných operátorov na Slovensku. V prvých lokalitách SWAN spustil služby na LTE technológii v priebehu novembra 2015. Odvtedy je vlastnou LTE sieťou SWANu pokrytých už vyše 74 miest a 170 obcí na Slovensku. Sieť SWANu využíva licencované frekvenčné pásmo, ktoré patrí SWANu. Zákazníci SWANu sa tak nemusia obávať, žeby frekvenciu niekto zrušil a znížil tak kvalitu poskytovanej služby.

Optický internet


Dobré vedieť!

testy rýchlosti pripojenia

Cvičenia

Vyhľadajte online test rýchlosti pripojenia a zistite, aký typ pripojenia s akou rýchlosťou máte.