Úplné základy Prezentácia Ukladanie súborov Kniha

Kam uložiť súbor

Po kliknutí na Uložiť sa zobrazí okno, v ktorom od nás program chce 2 údaje:

  1. Názov súboru: Ako sa má volať naša prezentácia. Pod týmto názvom ju neskôr nájdeme na disku.
  2. Umiestnenie: Kam, do ktorého priečinka na disku chceme súbor uložiť.

Názov si zvolíme čo najkratší a najvýstižnejší. Vyhýbame sa všeobecným názvom, ktoré nám neskôr sťažia hľadanie na disku.

Súbor môžeme uložiť na rôzne miesta, napr.:

  • do toho počítača, na ktorom sme prezentáciu vytvorili
  • na USB-kľúč, ktorý sme pripojili k počítaču
  • na externý harddisk, ktorý sme pripojili k počítaču
  • na webové úložisko, napr. OneDrive

Postupujeme rovnako ako pri ostatných typoch súborov. "Preklikáme" sa k priečinku, do ktorého chceme súbor uložiť. Pokiaľ je to potrebné, vytvoríme nový priečinok.

Ak sa vám nedarí uložiť súbor priamo na USB-kľúč alebo nahrať na web, uložte ho najskôr na disk počítača. Odtiaľ ho neskôr skopírujete, kam potrebujete.