Pre pokročilých Text Formátovanie

Dobré vedieť!

1

V niektorých programoch môžete nastaviť, aby bol automaticky vygenerovaný obsah zamknutý proti úpravám. Vyskúšajte vo svojom programe prepísať v obsahu číslo strany alebo názov kapitoly.


2

Na rovnakom princípe funguje vytváranie zoznamu ilustrácií a tabuliek, ktoré sa nachádzajú v dokumente. Taktiež je možné vytvoriť zoznam použitej literatúry. Tieto funkcie využijeme napr. pri písaní diplomovej práce.