Šablóny

Prezrite si nasledovnú webovú stránku: https://templates.office.com/sk-SK

Stránka ponúka rôzne šablóny pre dokumenty vytvárané v programe Word. Ak chcete vytvoriť životopis, nemusíte premýšľať, ako usporiadať jednotlivé časti, či akou farbou dať text a pozadie, aby výsledok dobre vyzeral. Stačí si stiahnuť šablónu, do ktorej už len dopíšete svoje údaje a pridáte fotografiu.

Otvorte si ktorúkoľvek šablónu pre životopis na tejto stránke. K dispozícii je na stiahnutie do počítača a niekedy aj editovanie online. Zvoľte prvú možnosť a otvorte ju. Vpíšte svoje údaje a zmeny uložte.

V tomto prípade ide o vzorový dokument vo formáte, ktorý už poznáme – .docx. Životopis nám stačí napísať len raz a občas ho aktualizovať. Keby sme však mali každý deň vytvárať desať takýchto dokumentov, museli by sme každý raz pôvodný vzorový dokument skopírovať a túto kópiu upraviť.

Šablóny sú mimoriadne užitočné v kancelárskej práci. Každá firma by mala mať aspoň jednu, aby mali dokumenty jednotnú úpravu. V hlavičke alebo päte dokumentu sa zvykne nachádzať názov a logo firmy a kontaktné údaje. Vo firme denne vytvárame množstvo takýchto dokumentov. Aby sme nemuseli vždy kopírovať a upravovať staršie súbory, použijeme formát pre šablóny .dotx („t“ je skratka pre angl. template).

Vytvorenie takejto šablóny je jednoduché: upravíme dokument tak, aby v ňom bolo všetko, čo majú mať spoločné všetky firemné dokumenty. Potom súbor uložíme nie ako klasický textový dokument, ale ako šablónu textového dokumentu.

Napríklad vložíme logo firmy a adresu jej sídla [odkaz na kapitolu o hlavičke/pätičke], nastavíme, akú veľkosť majú mať nadpisy a aký má byť použitý font písma.

Všimnite si, že v priečinku pribudla trocha iná ikona, než bežne mávajú dokumenty pre Word. Táto má v rohu obrázok pravítka. Súbor je vo formáte nie .doc/.docx, ale .dotx. Rovnako to funguje aj v iných programoch. Porovnajte napr.:

Po otvorení uvidíme nepomenovaný súbor, ktorý môžeme upravovať. Súbor uložíme ako .docx. Šablóna samotná ostane bez zmeny. Keď ju otvoríme nabudúce, bude vyzerať rovnako ako predtým.