Úplné základy Text Formátovanie

Dobré vedieť!

1

Väčšie rozostupy medzi riadkami prirodzene spôsobia, že aj medzi jednotlivými odsekmi bude väčšia medzera než predtým. Ak je to ale potrebné, môžeme zvlášť nastaviť výšku medzery medzi odsekmi a tiež pred a za každým odsekom.

2

Nie vždy býva predvolená hodnota riadkovania nastavená na 1. V niektorých verziách programov sa stretneme napr. s hodnotou 1,15.