Školenia

Kurz práce s počítačom a internetom pre všetkých, ktorým chýbajú základné zručnosti v tejto oblasti. Záujemcovia sa naučia ovládať počítač, pracovať s textom, vytvárať tabuľky, prezentácie a taktiež sa naučia efektívne používať internet. Kurz je pre všetkých účastníkov bezplatný.

Cieľovou skupinou sú zamestnanci a SZČO, ktorým nové znalosti pomôžu k lepšiemu pracovnému uplatneniu.

Dokopy sa bude konať 5 školení v mestách Levice, Nitra, Trenčín, Považská Bystrica, Topoľčany, v každom meste jedno.

Najbližšie školenie sa bude konať v Trenčíne na Strednej odbornej škole obchodu a služieb (Ul. P. Jilemnického 24) počas 6 dní v priebehu 3 týždňov (11.6., 12.6., 18.6, 19.6., 25.6., 26.6.), vždy v sobotu a v nedeľu a vždy od 9:00 do 17:30.

Učivo preberané na školení bude prispôsobené požiadavkám záujemcov. Nakoľko je celý kurz veľmi obsiahly, na školení sa budeme venovať iba tým témam, ktoré budú pre záujemcov najviac potrebné v zamestnaní. Zvyšné učivo bude v budúcnosti prístupné v podobe webovej stránky.

Cena: zdarma.

V prípade záujmu alebo otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 0910 293 139 (volať pondelok-piatok 10:00-18:00) alebo na e-mailovej adrese info@pocitacprekazdeho.sk.

Prihláste sa na školenie ešte dnes! (Prípadne pomôžte s príhlásením svojim rodinným príslušníkom / priateľom / kolegom.) Vyplňte formulár dole a stlačte tlačidlo „Odoslať“ (alebo „Submit“).

Minulé školenia:

Bližšie informácie: E@I, Ľudovíta Štúra 633/37a, 018 51 Nová Dubnica, alebo na e-mailovej adrese info@pocitacprekazdeho.sk.