Školenia

Kurz práce s počítačom a internetom pre všetkých, ktorým chýbajú základné zručnosti v tejto oblasti. Záujemcovia sa naučia ovládať počítač, pracovať s textom, vytvárať tabuľky, prezentácie a taktiež sa naučia efektívne používať internet. Kurz je pre všetkých účastníkov bezplatný.

Cieľovou skupinou sú zamestnanci a SZČO, ktorým nové znalosti pomôžu k lepšiemu pracovnému uplatneniu.

V roku 2023 (február, marec) sa bude konať ešte 1 školenie – v meste Topoľčany.

Školenie v Topoľčanoch prebehne počas 6 dní, vždy v sobotu a v nedeľu (25., 26. februára, 18., 19., 25., 26. marca 2023), každý deň od 9:00 do 17:30 (okrem posledného dňa, kedy skončíme o 16:30). Miesto: Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany.

Učivo preberané na školení bude prispôsobené požiadavkám záujemcov. Nakoľko je celý kurz veľmi obsiahly, na školení sa budeme venovať iba tým témam, ktoré budú pre záujemcov najviac potrebné v zamestnaní. Zvyšné učivo je prístupné na tejto webovej stránke.

Cena: zdarma.

V prípade záujmu alebo otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 0910 293 139 (volať pondelok-piatok 10:00-18:00) alebo na e-mailovej adrese info@pocitacprekazdeho.sk.

Prihláste sa na školenie ešte dnes! (Prípadne pomôžte s príhlásením svojim rodinným príslušníkom / priateľom / kolegom.) Vyplňte formulár dole a stlačte tlačidlo „Odoslať“ (alebo „Submit“).

Minulé školenia:

Bližšie informácie: E@I, Ľudovíta Štúra 633/37a, 018 51 Nová Dubnica, alebo na e-mailovej adrese info@pocitacprekazdeho.sk.