Školenia

Kurz práce s počítačom a internetom pre všetkých, ktorým chýbajú základné zručnosti v tejto oblasti. Záujemcovia sa naučia ovládať počítač, pracovať s textom, vytvárať tabuľky, prezentácie a taktiež sa naučia efektívne používať internet. Kurz je pre všetkých účastníkov bezplatný.

Cieľovou skupinou sú zamestnanci a SZČO, ktorým nové znalosti pomôžu k lepšiemu pracovnému uplatneniu.

Dokopy sa ešte v roku 2023 (január, február) budú konať 2 školenia v mestách Levice a Topoľčany, v každom meste jedno.

Súčasné školenie bude v Leviciach počas 6 dní, vždy v sobotu a v nedeľu (21., 22., 28., 29. januára, 4. a 5. februára 2022), každý deň od 9:00 do 17:30 (okrem posledného dňa, kedy skončíme o 16:30). Miesto: Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice.

Informácie o školení v Topoľčanoch prinesieme neskôr.

Učivo preberané na školení bude prispôsobené požiadavkám záujemcov. Nakoľko je celý kurz veľmi obsiahly, na školení sa budeme venovať iba tým témam, ktoré budú pre záujemcov najviac potrebné v zamestnaní. Zvyšné učivo je prístupné na tejto webovej stránke.

Cena: zdarma.

V prípade záujmu alebo otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 0910 293 139 (volať pondelok-piatok 10:00-18:00) alebo na e-mailovej adrese info@pocitacprekazdeho.sk.

Prihláste sa na školenie ešte dnes! (Prípadne pomôžte s príhlásením svojim rodinným príslušníkom / priateľom / kolegom.) Vyplňte formulár dole a stlačte tlačidlo „Odoslať“ (alebo „Submit“).

Minulé školenia:

Bližšie informácie: E@I, Ľudovíta Štúra 633/37a, 018 51 Nová Dubnica, alebo na e-mailovej adrese info@pocitacprekazdeho.sk.