Školenia

Kurz práce s počítačom a internetom pre všetkých, ktorým chýbajú základné zručnosti v tejto oblasti. Záujemcovia sa naučia ovládať počítač, pracovať s textom, vytvárať tabuľky, prezentácie a taktiež sa naučia efektívne používať internet. Kurz je pre všetkých účastníkov bezplatný.

Cieľovou skupinou sú zamestnanci a SZČO, ktorým nové znalosti pomôžu k lepšiemu pracovnému uplatneniu.

Dokopy sa bude konať 5 školení v mestách Levice, Nitra, Trenčín, Považská Bystrica, Topoľčany, v každom meste jedno.

Najbližšie školenie sa bude konať v Trenčíne na Strednej odbornej škole obchodu a služieb (Ul. P. Jilemnického 24) počas 6 dní v priebehu 3 týždňov (18.-19.9., 25.-26.9. a 2.-3.10.), vždy v sobotu a v nedeľu a vždy od 9:00 do 17:30. Toto školenie funguje v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), teda zúčastniť sa ho môžu všetci zaočkovaní, ako aj ľudia, ktorí prekonali ochorenie Covid-19 a nezaočkovaní, ktorý musia mať počas školenia platný test.

Učivo preberané na školení bude prispôsobené požiadavkám záujemcov. Nakoľko je celý kurz veľmi obsiahly, na školení sa budeme venovať iba tým témam, ktoré budú pre záujemcov najviac potrebné v zamestnaní. Zvyšné učivo bude v budúcnosti prístupné v podobe webovej stránky.

Cena: zdarma.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na toto školenie pomocou tohto odkazu: www.tiny.cc/skolenie.

Minulé školenia:

Bližšie informácie: E@I, Ľudovíta Štúra 633/37a, 018 51 Nová Dubnica, alebo na e-mailovej adrese info@pocitacprekazdeho.sk.